AKTUALITY

Informace pro přihlášení na školení rozhodčích ledního hokeje III. třídy

02.10.2020 09:15

Termín: 13.-15.11.2020 (první den od 18:00, další dny v průběhu celého dne)

Místo: Praha (přesné místo bude upřesněno)

Poplatek za seminář: 2000,- (1500,- pro rozhodčí, kteří budou vykonávat pouze funkce)

Pro přihlášení je nutné uhradit poplatek za seminář do 16. 10. 2020 na níže uvedený bankovní účet a zaslat potvrzení o platbě na e-mail: krpha@centrum.cz 

Číslo účtu: 7836011/0100

Do zprávy pro příjemce prosím napište "Rozhodčí - poplatek za školení, Vaše Příjmení a jméno"

Datum splatnosti: 16.10.2020

 Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a neustálému vývoji nařízení může dojít ke změně termínu, případně formy školení.

V případě zrušení semináře z výše uvedených důvodů bude poplatek přihlášeným vrácen.

 

Rozpisy soutěží 2020/21

16.09.2020 13:51

V sekci Ustanovení k soutěžím jsou k dispozici Rozpisy soutěží, řízených Pražským hokejemStředočeským hokejem, Karlovarským hokejem, Královéhradeckým a Českým hokejem, které se v sezoně 2020/2021 hrají na území Prahy.

Opatření Českého hokeje – COVID-19

02.08.2020 13:17

Vzhledem k blížícímu se začátku konání hokejových utkání, ať už mistrovských či přípravných, a současně s ohledem na aktuální vývoj situace pandemie onemocnění COVID-19, přijal Český svaz ledního hokeje pravidla a opatření pro organizování sportovní činnosti v rámci ledního hokeje a para hokeje obsažená v tomto dokumentu. Zároveň Komise rozhodčích Českého hokeje vydala následující Opatření

Informace pro sezonu 2020/2021

12.07.2020 13:42

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

věnujte prosím pozornost následujícím informacím a pozorně přečtěte celou zprávu.

Předsezónní semináře rozhodčích Pražského hokeje 2020:
Model opět zůstává stejný jako v minulých sezónách.
Termíny konání seminářů:
jeden z dnů 5. - 6.9.2020 - sobota, neděle - bruslařské testy (pravděpodobně ráno), atletické testy (pravděpodobně odpoledne)
7.9.2020 - pondělí (podvečer - čas bude upřesněn) - testy z teorie pravidel - v rámci předsezónní schůze
-dodatečné termíny atletiky a teorie budou určeny po dohodě během měsíce září - s ohledem na nízkou pravděpodobnost konání náhradního termínu bruslení doporučujeme absolvovat v předtermínu (viz níže)
-v rámci předsezónního semináře proběhne také školení II.třídy, kandidáti budou osloveni
Předsezónní schůze rozhodčích:
Jak již bylo uvedeno výše, 7. 9. 2020 v podvečer se uskuteční pravidelná předsezónní schůze rozhodčích, v jejíž druhé části bude provedena prověrka z teorie pravidel a řádů.
Hlavní náplní bude kontrola průkazů a představení případných změn do nové sezóny.
Předtermíny prověrkových částí:
Prověrkové části z bruslení lze absolvovat již s předstihem. Předpokládáme opět uspořádání přípravných tréninků, na nichž bude možné si zajet bruslařské testy.
Zařazení na nominační listinu:
Podmínkou pro zařazení na nominační listinu rozhodčích Pražského hokeje je absolvování všech prověrkových částí semináře nejpozději do 30. 9. 2020.
-prověrkových částí se nemusí účastnit rozhodčí, který absolvuje předsezónní seminář Českého hokeje
-prověrkových částí z atletiky a bruslení se nemusí účastnit rozhodčí, který bude vykonávat pouze pomocné funkce
-prověrkových částí z atletiky a bruslení se nemusí účastnit rozhodčí, který je držitelem licence T a v roce 2020 dosáhl (dosáhne) věku 50-ti let
Platnost licencí:
Platnost vaší licence bude prodloužena na dobu stanovenou směrnici o licencích rozhodčích.
-u licencí třídy III. na dobu 5 let - podmínkou je absolvování všech prověrkových částí semináře
-u licencí třídy III.P (pouze pro pomocné funkce) na dobu 5 let - podmínkou je absolvování prověrky z teorie pravidel
-u licencí třídy II. na dobu 3 let - podmínkou je splnění limitů pro získání licence třídy II., tj. 220 bodů z bruslení, 160 bodů z teorie, zaběhnutí Cooperova testu se základním limitem sníženým na 2400 m
Poplatek za zařazení na nominační listinu:
Poplatek za zařazení na nominační listinu byl stanoven ve výši 600,- Kč pro rozhodčí na ledě a 400,- Kč pro rozhodčí, kteří vykonávají pouze pomocné funkce. Poplatek je nutné zaplatit nejpozději do 30. 9. 2020 převodem (pokyny k platbě budou zaslány). Po tomto termínu bude rozhodčímu, který jej nezaplatil, pozastavena činnost.
Přípravné tréninky na ledě:
Předpokládá se, že tak jako v předchozích sezónách budou pořádány přípravné tréninky na ledě. Předběžný termín je první polovina srpna, jeden z tréninků možná ještě koncem července, počet a přesnější časy budou upřesněny. Podmínkou pro účastnící se je nemít žádné dlužné částky na příspěvcích z minulých sezón. V posledních dvou termínech v srpnu budou v rámci tréninku pořádány bruslařské testy, jejichž výsledek lze použít do předsezónního semináře.
Letní příprava rozhodčích:
Stejně jako v minulých sezónách připravují se rozhodčí při společných tréninkových jednotkách pod vedením našeho kolegy Ondry Žídka na novou sezónu společně s dívčím florbalovým týmem Prague Tigers. Především kandidátům na licenci I.třídy doporučujeme se účastnit, aby pro ně nebyl problém splnit limity nastavené republikovou komisí na školení. V případě, že máte zájem se účastnit, kontaktujte mě (battektomas@seznam.cz) a můžeme vás zařadit do facebookové skupiny, kde se dozvíte další podrobnosti.
Přejeme Vám příjemný zbytek léta, pevné zdraví a v případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Školení rozhodčích III. třídy - SČ a JČ kraj

30.05.2020 11:26

V termínu 29. – 30. 8. 2020 pořádá KR Jihočeského hokeje školení rozhodčích III- třídy. Případní zájemci mohou kontaktovat předsedu komise na tomto kontaktu.

Ve dnech 4. – 6. 9. 2020 pořádá Komise rozhodčích Středočeského hokeje školení rozhodčích III. třídy. Případní zájemci naleznou podrobnosti na následujícím odkazu.

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>