AKTUALITY

Fotbalový turnaj rozhodčích

28.07.2018 09:21

O víkendu 23. - 24. ž. 2018 se v Hořovicích uskutečnil fotbalový turnaj rozhodčích z Česka i Slovenska. Zástupci Prahy na tomto turanji vybojovali 1. místo.

Informace pro sezonu 2018/2019

28.07.2018 09:13

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

věnujte prosím pozornost následujícím informacím a pozorně přečtěte celou zprávu.
Zasíláme Vám informace především ohledně předsezónních seminářů rozhodčích Pražského hokeje 2018. Model zůstává prakticky stejný jako v minulých sezónách.
 
Termín konání seminářů:
jeden z dnů 8. a 9.9.2018 - sobota, neděle - bruslařské testy (pravděpodobně ráno), atletické testy (pravděpodobně odpoledne)
10.9.2018 - pondělí (podvečer - čas bude upřesněn) - testy z teorie pravidel - v rámci předsezónní schůze
-dodatečné termíny atletiky a teorie budou určeny po dohodě během měsíce září - s ohledem na nízkou pravděpodobnost konání náhradního termínu bruslení doporučujeme absolvovat v předtermínu (viz níže)
-v rámci předsezónního semináře proběhne také školení II.třídy, kandidáti budou osloveni
 
Předsezónní schůze rozhodčích:
Jak již bylo uvedeno výše, tak s největší pravděpodobností 10. 9. 2018 v podvečer se uskuteční pravidelná předsezónní schůze rozhodčích, v jejíž druhé části bude provedena prověrka z teorie pravidel a řádů. V první části se předpokládá i účast kolegů působících v soutěžích ČSLH.
Hlavní náplní bude výklad změn pravidel a řádů pro sezónu 2018-2019.
 
Změna identity ČSLH:
Jak jste možná postřehli ze sdělovacích prostředků, Český svaz ledního hokeje změnil svou vizuální identitu, vč. samotného loga organizace. Součástí těchto změn je mj. i zavedení nové obchodní značky Český hokej, která nahradí při běžné komunikaci značku Český svaz ledního hokeje. Český svaz ledního hokeje z. s. zůstává i nadále oficiálním názvem organizace, avšak jeho použití bude omezeno jen na specifické situace, které si budou jeho použití vyžadovat. V běžné komunikaci tak budeme vystupovat jako Český hokej, v zahraničí pak jako Czech Ice Hockey.
Loga jednotlivých krajských svazů ledního hokeje jsou tvořena analogicky k hlavnímu logu Český hokej. Slovo „český“ je vždy nahrazeno názvem konkrétního kraje (kromě Vysočiny, kde je pořadí slov prohozeno).
 
Změny v Pravidlech LH pro období 2018-2022:
-v pravidelném 4-ročním období dochází k vydání nových pravidel pro následující sezónu
-jakmile budou změny pravidel a případně domácích ustanovení včetně data účinnosti oficiálně předány od KR Českého hokeje, budeme vás informovat
-do té doby platí Pravidla LH 2014-2018
-v předstihu již můžete studovat zveřejněná pravidla IIHF v angličtině na https://www.iihf.com
 
Úpravy směrnic Českého hokeje:
-došlo k úpravě směrnic o licencích rozhodčích (nově číslo 100), o povinnostech a odměňování rozhodčích (nově číslo 101) a domácí ustanovení k Pravidlům ledního hokeje pro hru tělem a holí v žákovských kategoriích (nově číslo 102)
-směrnice naleznete na webu https://www.cslh.cz/dokumenty.html
-nejzásadnější změnou je úprava týkající se vyplácení odměn:
Vyúčtování musí být vyplněno čitelně ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží pořadatel příslušného utkání a druhé rozhodčí. Je-li rozhodčím plátcem DPH, je povinen vystavit daňový doklad v souladu se zákonem č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Klubové formuláře vyúčtování nebudou nadále akceptovány, je výhradní odpovědností rozhodčího, aby předložil pořádajícímu klubu ve dvou vyhotoveních formulář vyúčtování, který je v souladu se vzorem dle vnitřní směrnice ČSLH č.101 upravující povinnosti a odměňování rozhodčích.
Nebude-li klub akceptovat rozhodčím předložený formulář vyúčtování jako podklad pro vyplacení odměny, bude rozhodčím v dalším postupováno ve smyslu čl. V odst. 6 směrnice č.101, tedy, že rozhodčí zašle vyúčtování řídícímu orgánu soutěže; odměny v tomto případě vyplatí rozhodčím přímo řídící orgán soutěže a jejich úhrada pořádajícím klubem bude předmětem disciplinárního jednání.
Důležitým aspektem je také čitelnost a úplnost vyplnění. Je třeba uvádět celou adresu, např. "Praha 9, Českomoravská 2420/15", nestačí pouze "Praha 9" nebo "P-9".
-formulář pro vyplňování, který musíte při vyúčtování dodat, naleznete v příloze
- jeden formulář je možné použít pro více utkání za sebou (např. dvojutkání ŽL), upozorňuje ovšem na nutnost se na této skutečnosti dohodnout s vyplácejícím
 
Předtermíny prověrkových částí:
Některé prověrkové části lze absolvovat již s předstihem.
-bruslení - během posledních přípravných ledů na začátku srpna 2018
-atletika - 2.8.2018 v 18:00 (ZŠ Tupolevova Letňany) - v případě, že máte o tento termín zájem, přihlašte se e-mailem
 
Zařazení na nominační listinu:
Podmínkou pro zařazení na nominační listinu rozhodčích Pražského hokeje je absolvování všech prověrkových částí semináře nejpozději do 30. 9. 2018.
-prověrkových částí se nemusí účastnit rozhodčí, který absolvuje předsezónní seminář ČSLH
-prověrkových částí z atletiky a bruslení se nemusí účastnit rozhodčí, který bude vykonávat pouze pomocné funkce
-prověrkových částí z atletiky a bruslení se nemusí účastnit rozhodčí, který je držitelem licence T a v roce 2018 dosáhl (dosáhne) věku 50-ti let
 
Platnost licencí:
Platnost vaší licence bude prodloužena na dobu stanovenou směrnici o licencích rozhodčích.
-u licencí třídy III. na dobu 5 let - podmínkou je absolvování všech prověrkových částí semináře
-u licencí třídy III.P (pouze pro pomocné funkce) na dobu 5 let - podmínkou je absolvování prověrky z teorie pravidel
-u licencí třídy II. na dobu 3 let - podmínkou je splnění limitů pro získání licence třídy II., tj. 220 bodů z bruslení, 160 bodů z teorie, zaběhnutí Cooperova testu se základním limitem sníženým na 2400 m
 
Poplatek za zařazení na nominační listinu:
Poplatek za zařazení na nominační listinu byl stanoven ve výši 600,- Kč pro rozhodčí na ledě a 400,- Kč pro rozhodčí, kteří vykonávají pouze pomocné funkce. Poplatek je nutné zaplatit nejpozději do 30. 9. 2017 převodem (pokyny k platbě budou zaslány). Po tomto termínu bude rozhodčímu, který jej nezaplatil, pozastavena činnost.
 
Přípravné tréninky na ledě:
Předpokládá se, že tak jako v předchozích sezónách budou pořádány přípravné tréninky na ledě. Předběžný termín je první polovina srpna, jeden z tréninků možná ještě koncem července, počet a přesnější časy budou upřesněny zanedlouho. Podmínkou pro účastnící se je nemít žádné dlužné částky na příspěvcích z minulých sezón. V posledních dvou termínech v srpnu budou v rámci tréninku pořádány bruslařské testy, jejichž výsledek lze použít do předsezónního semináře.
 
Změny v tabulkách Cooperova testu:
Upozorňujeme na změnu tabulek závislosti na věku u Cooperova testu, který byl již v platnosti v loňské sezóně:
Dříve: od základního limitu se odečítal násobek 15 metrů za každý rok nad 18 let
Nyní: od základního limitu se odečítá násobek 25 metrů za každý rok nad 27 let (tedy do 27 let platí stále základní limit)

Florbalový turnaj rozhodčích ledního hokeje

07.06.2018 15:00

V sobotu 2. 6. 2018 se, za účasti týmu pražských rozhodčích, konal v Pardubicích tradiční florbalový turnaj rozhodčích ledního hokeje.

Tým ve složení Filip Bednář, David Čáp, Jakub Dědek, Jakub Havel, Daniel Jechoutek, David Klouček, Daniel Kraval, Tomáš Novák, Kryštof Ovsík, Jakub Stacho, Petr Šimánek, Sam Vajda, Jan Vidim, Páťa Vokalová a Jakub Zeliska vybojoval historický úspěch v podobě 2. místa.

Nejlepším hráčem týmu byl dle direktoriátu turnaje David Klouček a nejlepším brankářem celého turnaje se stal Jakub Stacho.

Všem zúčastněným patří velký dík za výbornou reprezentaci našeho kraje.

Memoriál Pavla Lainky

07.06.2018 14:53

Vážení kolegové,

ve dnech 23. – 24. 6. 2018 se na Městském fotbalovém stadionu v Hořovicích uskuteční již 39. ročník fotbalového turnaje rozhodčích ledního hokeje, který nese název Memoriál Pavla Lainky.

Každý kdo by měl chuť se turnaje zúčastnit, ať už jako hráč nebo jako divák, nechť osloví kolegu Tomáše Batťka.

Zemřel Aleš Pražák

07.06.2018 14:30

Ve věku 88 let zemřel dlouholetý rozhodčí Aleš Pražák. Řídil utkání nejvyšších soutěží i na mezinárodní scéně. 

Poslední rozloučení se koná 13. 6. 2018 od 15:00 v Kostele Nejsvětější Trojice na Novém Městě na Praze 2.

Všem pozůstalým upřímnou soustrast.

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>