AKTUALITY

Nový adresář pro posílání zápisů o utkání

12.09.2017 11:14

V sekci Ustanovení k soutěžím je ke stažení Adresář pro posílání zápisů o utkání pro sezónu 2017/2018

Nové Vnitřní směrnice ČSLH

09.09.2017 11:52

V sekci Ke stažení jsou k dispozici nová Vnitřní směrnice ČSLH č. 90 - Povinnosti a odměňování rozhodčích a Vnitřní směrnice CSLH č. 89 - Licence rozhodčích.

Tyto vnitřní směrnice jsou platné od data jejich schválení VV ČSLH a účinná od 8. 6. 2017. Datem nabytí jejich účinnosti ruší všechny směrnice dříve upravující výše uvedené.

Pozvánka na schůzi KR KVV Praha

04.09.2017 13:51

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

zveme Vás na předsezónní schůzi rozhodčích.
 
Termín konání:
11. 9. 2017 od 18:30 (prezence od 18:00)
 
Místo konání:
Tyršův dům, Újezd 450/40, 118 01 Praha 1 - Malá Strana - posluchárna č.1
vchod z Všehrdovy ulice, přes slavnostní nádvoří (vrátnice č. 2)
doprava - MHD, tramvaj č. 9, 12, 15, 20, 22, 23 do zastávky Újezd nebo Hellichova, parkování v okolí problémové
 
Program schůze:
1. Kontrola adresáře a průkazů
2. Představení KR
3. Novinky v pravidlech a řádech
4. Pokyny pro sezónu
5. Diskuze
5. Test z teorie pravidel a SDŘ LH (pro účastníky předsezónního semináře)
 
S ohledem na bod č. 1 programu si vezměte s sebou svůj průkaz rozhodčího.
 
Očekáváme váš pozitivní přístup k účasti, v případě opodstatněných důvodů prosíme o omluvu ze schůze.
Rozpis soutěží KSLH Praha a další důležité dokumenty naleznete zanedlouho na webu KR (https://www.rozhodci-praha.cz) v sekci "Dokumenty".
 
Přejeme úspěšnou sezónu.

Informace k sezóně 2017/18

03.07.2017 11:33
Termín konání seminářů:
9. 9. 2017 - sobota (pravděpodobně odpoledne) - atletické testy
10. 9. 2017 - neděle (pravděpodobně ráno) - bruslařské testy
11. 9. 2017 - pondělí (podvečer - čas bude upřesněn) - testy z teorie pravidel - v rámci předsezónní schůze
-dodatečné termíny atletiky a teorie budou určeny po dohodě během měsíce září - s ohledem na nízkou pravděpodobnost konání náhradního termínu bruslení doporučujeme absolvovat v předtermínu (viz níže)
 
Předsezónní schůze rozhodčích:
Jak již bylo uvedeno výše, tak s největší pravděpodobností 11. 9. 2017 v podvečer se uskuteční pravidelná předsezónní schůze rozhodčích, v jejíž druhé části bude provedena prověrka z teorie pravidel a řádů. V první části se předpokládá i účast kolegů působících v soutěžích ČSLH.
 
Předtermíny prověrkových částí:
Některé prověrkové části lze absolvovat již s předstihem.
-bruslení - během posledních přípravných ledů na začátku srpna 2017
-atletika - v případě, že víte, že nemůžete v řádném termínu, přihlašte se e-mailem a můžeme se domluvit na nějakém termínu během srpna
 
Zařazení na nominační listinu:
Podmínkou pro zařazení na nominační listinu KSLH Praha je absolvování všech prověrkových částí semináře nejpozději do 30. 9. 2017.
-prověrkových částí se nemusí účastnit rozhodčí, který absolvuje předsezónní seminář ČSLH
-prověrkových částí z atletiky a bruslení se nemusí účastnit rozhodčí, který bude vykonávat pouze pomocné funkce
-prověrkových částí z atletiky a bruslení se nemusí účastnit rozhodčí, který je držitelem licence T a v roce 2017 dosáhl (dosáhne) věku 50-ti let
 
Platnost licencí:
Platnost vaší licence bude prodloužena na dobu stanovenou směrnici o licencích rozhodčích.
-u licencí třídy III. na dobu 5 let - podmínkou je absolvování všech prověrkových částí semináře
-u licencí třídy III.P (pouze pro pomocné funkce) na dobu 5 let - podmínkou je absolvování prověrky z teorie pravidel
-u licencí třídy II. na dobu 3 let - podmínkou je splnění limitů pro získání licence třídy II., tj. 220 bodů z bruslení, 160 bodů z teorie, zaběhnutí Cooperova testu se základním limitem sníženým na 2400 m (pozor na úpravu tabulek od letošní sezóny viz níže)
 
Poplatek za zařazení na nominační listinu:
Poplatek za zařazení na nominační listinu byl stanoven ve výši 600,- Kč pro rozhodčí na ledě a 400,- Kč pro rozhodčí, kteří vykonávají pouze pomocné funkce. Poplatek je nutné zaplatit nejpozději do 30. 9. 2017 převodem (pokyny k platbě budou zaslány). Po tomto termínu bude rozhodčímu, který jej nezaplatil, pozastavena činnost.
 
Přípravné tréninky na ledě:
Předpokládá se, že tak jako v předchozích sezónách budou pořádány přípravné tréninky na ledě. Předběžné termíny jsou druhá polovina července a začátek srpna, počet a přesnější časy budou upřesněny v červenci. Podmínkou pro účastnící se je nemít žádné dlužné částky na příspěvcích z minulých sezón. V posledních dvou termínech v srpnu budou v rámci tréninku pořádány bruslařské testy, jejichž výsledek lze použít do předsezónního semináře.
 
Změny v tabulkách Cooperova testu:
V letošní sezóně dochází ke změně závislosti hodnotících kritérií Cooperova testu na věku:
Doposud: od základního limitu se odečítal násobek 15 metrů za každý rok nad 18 let
Nově: od základního limitu se odečítá násobek 25 metrů za každý rok nad 27 let (tedy do 27 let platí stále základní limit)

Florbalový turnaj rozhodčích ledního hokeje

30.05.2017 10:08

V sobotu 27.5.2017 se tým pražských rozhodčích zúčastnil tradičního florbalového turnaje hokejových rozhodčích v Pardubicích. 

Tým ve složení Tomáš Battěk, Filip Bednář, Denisa Benešová, Jiří Buček, Martin Demuth, Dominik Frodl, Jakub Havel, Michal Huryta, Tomáš Novák, Kryštof Ovsík, Lumír Sekula, Jakub Stacho, Samuel Vajda a Tomáš Výborný vybojoval historické 3.místo.

Jako nejlepšího hráče našeho týmu určil direktoriát turnaje Denisu Benešovou, nejlepším střelcem celého turnaje se stal Dominik Frodl.

Všem zúčastněným děkujeme za vynikající reprezentaci našeho kraje a těšíme se na další akce.

<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>