KARIÉRA ROZHODČÍHO V RÁMCI KR KSLH PRAHA

Na základě Směrnice pro získávání licencí rozhodčích ledního hokeje ČSLH zpracovala : Komise rozhodčích KSLH Praha, listopad 2005.

 

1. Licence III. třídy rozhodčího LH

1.1. Adept a účastník semináře na licenci III. třídy musí současně splňovat následující podmínky :

a) věk min. 16 let v den zahájení semináře, v případě věku nižšího než 18 let je nutný písemný souhlas rodičů

b) zaplacení účastnického poplatku

1.2. Udělení licence III. třídy je podmíněno :

a) absolvováním kompletního semináře III. třídy pro budoucí aktivní rozhodčí na ledě, platnost licence je 5 let

b) absolvováním pravidlové části semináře III. třídy pro rozhodčí na pomocné funkce, platnost licence je 5 let

 

2. Licence II. třídy rozhodčího LH

2.1. Adept na licenci II. třídy musí současně splňovat následující podmínky :

a) platná licence III. třídy

b) věk min. 17 let v den zahájení semináře, v případě věku nižšího než 18 let je nutný písemný souhlas rodičů

c) nejméně 1 předcházející sezóna aktivní činnosti a v ní odřízení min. 50 utkání a vykonání min. 20 pomocných funkcí

d) dosažení odpovídající osobnostní, výkonnostní a odborné úrovně

2.2. Účastník semináře licence II. třídy musí současně splňovat následující podmínky :

a) splnění požadavků uvedených v bodech 2.1.

b) zaplacení účastnického poplatku

2.3. Udělení licence II. třídy je podmíněno :

a) absolvováním kompletního semináře II. třídy pořádaného KR Praha, platnost licence je 3 roky

b) splněním celkového limitu 430 bodů dle tabulek KR ČSLH ( dílčí minimální limity : pravidla 160b., bruslení 220b., běh Cooper 50b. )

 

3. Licence I. třídy rozhodčího LH

3.1. Adept na licenci I. třídy musí současně splňovat následující podmínky :

a) věk min. 18 let v den zahájení semináře pořádaného KR ČSLH

b) nejméně 1 sezóna aktivního řízení utkání nejvyšší krajské soutěže Prahy (KPM)

c) v aktuální sezóně, předcházející nominaci na I.třídu, odřízení min. 50 utkání a vykonání min. 20 pomocných funkcí

d) dosažení odpovídající osobnostní, výkonnostní a odborné úrovně

3.2. Účastník semináře licence I. třídy musí současně splňovat následující podmínky :

a) splnění požadavků uvedených v bodech 1 – 3.1.

b) absolvování posezónního nominačního semináře, na kterém splní aktuální limity pro I. třídu.

c) převažující pozitivní hodnocení z posudků vypracovaných sborem delegátů

 

4. Zvláštní ustanovení pro rozhodčí „přestupující“ do působnosti KR Praha z jiných krajů

4.1. Adept na licenci I. třídy přestupující z jiných krajů musí současně splňovat následující podmínky :

a) nejméně 2 sezóny aktivní činnosti v utkáních delegovaných KR Praha (min. 50 utkání a min. 20 pomocných funkcí ročně)

b) nejméně 1 sezóna aktivního řízení utkání nejvyšší krajské soutěže Prahy (KPM)

c) převažující pozitivní hodnocení z posudků vypracovaných sborem delegátů

4.2. Účastník semináře licence II. třídy musí současně splňovat následující podmínky :

a) splnění bodů 1 a 2, aktivní činnost (počty odřízených utkání a pomocných funkcí doložit podklady z mateřské KR)

4.3. Držitel licence I. třídy se stane reprezentantem Prahy při splnění následujících podmínek :

a) nejméně 2 sezóny aktivní činnosti v utkáních delegovaných KR Praha a celkem minimálně odřízení 50 utkání, 20 pomocných funkcí

 

5. Nominace a schvalování adeptů, účastníků a reprezentantů

  • Adepty, účastníky a reprezentanty pro jednotlivé licence rozhodčích LH navrhuje a schvaluje Komise rozhodčích KSLH Praha na svých schůzích. Předpokládá se, že adepti pro I. a II. třídu budou vybráni a schváleni před začátkem sezóny nebo v jejím úvodu.
  • Pravidelným sledováním činnosti adeptů sborem delegátů získá Komise rozhodčích KSLH Praha podklady, které jsou, spolu se splněním uvedených kritérií postupů, rozhodující pro schválení nominační listiny účastníků seminářů I. a II. třídy. Pro návrh účastníků I. třídy je navíc klíčový nominační předseminář konaný v dostatečném předstihu před termínem semináře I. třídy KR ČSLH. Počet účastníků, a jejich struktura, je limitován počtem požadovaných míst pro Prahu od KR ČSLH.