Seminář III. třídy

05.02.2018 10:50

Informace o semináři III. třídy rozhodčích ledního hokeje, který pořádá KR KVV Praha.

Termín: 13. – 15. dubna 2018

Počet účastníků: minimálně 12 a maximálně 20

Pořádá: KR KVV ČSLH Praha

Přihlášky:  krpha@centrum.cz 

Náplň semináře:

  • přednášky pravidel a činnosti rozhodčích
  • bruslařské testy, případně atletické testy
  • test z pravidel ledního hokeje

Podrobnější informace o náplni školení jsou uvedeny ve Směrnici ČSLH č.89 Licence rozhodčích.

Cena semináře: 1 500 Kč (600 Kč pro pomocné funkce)
Cena obsahuje: Pronájem sportovišť, poplatek za školení, poplatek za zařazení na nominační listinu, kniha pravidel ledního hokeje, odznak rozhodčího a vystavení průkazu rozhodčího.

Cena neobsahuje stravu a ubytování v místě konání semináře.

Součástí přihlášky jsou osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, kontaktní údaje: adresa, email, telefon.

Podmínkou účasti na školení je úhrada poplatku a zaslání dokladu o provedené platbě na krpha@centrum.cz

Poplatek za školení ve výši 1 500 Kč (poplatek za školení pouze pro pomocné funkce činí 600 Kč), uhraďte do 28. 2. 2018 na účet KVV ČSLH Praha.

číslo účtu: 7836011

kód banky: 0100

Váš variabilní symbol: 020 (Pro identifikaci platby uveďte do zprávy pro příjemce: Jméno Příjmení - školení rozhodčích LH)!

Platba v hotovosti na místě není možná!