AKTUALITY

Informace o konání hokejových utkání

10.03.2020 13:40

Vzhledem k mimořádnému rozhodnutí vlády o zákazu akcí s účastí větší než sto lidí vydal Český hokej pokyn, který naleznete na tomto odkazu.

Školení rozhodčích III. třídy

12.02.2020 13:38

Komise rozhodčích Středočeského hokeje pořádá ve dnech 17. – 19. 4. 2020 školení rozhodčích III. třídy. Podrobnosti včetně kontaktních údajů naleznou případní zájemci v přiložené pozvánce.

Staň se rozhodčím ledního hokeje

05.09.2019 14:15

Informace o semináři III. třídy rozhodčích ledního hokeje, který pořádá KR KVV Praha.

Termín: 8. – 10. listopadu 2019

Počet účastníků: minimálně 12 a maximálně 20

Pořádá: KR Pražského hokeje

Přihlášky: krpha@centrum.cz

Náplň semináře:

  • přednášky pravidel a činnosti rozhodčích
  • bruslařské testy, případně atletické testy
  • test z pravidel ledního hokeje

Podrobnější informace o náplni školení jsou uvedeny ve Směrnici Českého hokeje č. 111 Licence rozhodčích.

Cena semináře: 1 500 Kč (600 Kč pro pomocné funkce)
Cena obsahuje: Pronájem sportovišť, poplatek za školení, poplatek za zařazení na nominační listinu, kniha pravidel ledního hokeje, odznak rozhodčího a vystavení průkazu rozhodčího.

Cena neobsahuje stravu a ubytování v místě konání semináře.

Součástí přihlášky jsou osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, kontaktní údaje: adresa, email, telefon.

Podmínkou účasti na školení je úhrada poplatku a zaslání dokladu o provedené platbě na krpha@centrum.cz

Poplatek za školení ve výši 1 500 Kč (poplatek za školení pouze pro pomocné funkce činí 600 Kč), uhraďte do 30. 9. 2019 na účet Pražského hokeje.

číslo účtu: 7836011

kód banky: 0100

Váš variabilní symbol: 020 (Pro identifikaci platby uveďte do zprávy pro příjemce: Jméno Příjmení - školení rozhodčích LH)!

Platba v hotovosti na místě není možná!

Nový adresář pro zasílání zápisů o utkání

05.09.2019 14:06

V sekci Ustanovení k soutěžím je nový Adresář pro zasílání zápisů o utkání pro sezonu 2019/2020.

Vnitřní směrnice Českého hokeje

05.09.2019 13:06

V sekci Ke stažení jsou k dispozici aktuální Vnitřní směrnice Českého hokeje

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>