Opatření Českého hokeje – COVID-19

02.08.2020 13:17

Vzhledem k blížícímu se začátku konání hokejových utkání, ať už mistrovských či přípravných, a současně s ohledem na aktuální vývoj situace pandemie onemocnění COVID-19, přijal Český svaz ledního hokeje pravidla a opatření pro organizování sportovní činnosti v rámci ledního hokeje a para hokeje obsažená v tomto dokumentu. Zároveň Komise rozhodčích Českého hokeje vydala následující Opatření