Staň se rozhodčím ledního hokeje

20.07.2021 10:00

Informace o semináři III. třídy rozhodčích ledního hokeje, který pořádá KR KVV Praha.

Termín: 3. – 5. září 2021

Počet účastníků: minimálně 12 a maximálně 20

Pořádá: KR Pražského hokeje

Přihlášky: Vyplněním webového formuláře vlevo, případně e-mail na krpha@centrum.cz

Náplň semináře:

  • přednášky pravidel a činnosti rozhodčích
  • bruslařské testy, případně atletické testy
  • test z pravidel ledního hokeje

Podrobnější informace o náplni školení jsou uvedeny ve Směrnici Českého hokeje č. 111 Licence rozhodčích.

Cena semináře: 2000 Kč (1500 Kč pro pomocné funkce)
Cena obsahuje: Pronájem sportovišť, poplatek za školení, poplatek za zařazení na nominační listinu, kniha pravidel ledního hokeje, odznak rozhodčího a vystavení průkazu rozhodčího.

Cena neobsahuje stravu a ubytování v místě konání semináře.

Součástí přihlášky jsou osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, kontaktní údaje: adresa, email, telefon.

Podmínkou účasti na školení je úhrada poplatku a zaslání dokladu o provedené platbě na krpha@centrum.cz

Poplatek za školení ve výši 2000 Kč (poplatek za školení pouze pro pomocné funkce činí 1500 Kč), uhraďte do 20. 8. 2021 na účet Pražského hokeje.

číslo účtu: 7836011

kód banky: 0100

Váš variabilní symbol: 020 (Pro identifikaci platby uveďte do zprávy pro příjemce: Jméno Příjmení - školení rozhodčích LH)!

Platba v hotovosti na místě není možná!