Školení rozhodčích III. třídy

21.06.2022 15:00

www.piskejhokej.cz

Informace o semináři III. třídy rozhodčích ledního hokeje, který pořádá KR KVV Praha.

Termín: 9. – 11. září 2022

Pořádá: KR Pražského hokeje

Termín uzávěrky přihlášek: 31. 8. 2022

Přihlášky: Vyplněním webového formuláře vlevo, případně e-mail na krpha@centrum.cz

Náplň semináře:

  • přednášky pravidel a činnosti rozhodčích
  • bruslařské testy, případně atletické testy
  • test z pravidel ledního hokeje

Podrobnější informace o náplni školení jsou uvedeny ve Směrnici Českého hokeje č. 119 Licence rozhodčích.

Cena semináře: 2500 Kč (2000 Kč pro pomocné funkce)

Podmínkou účasti na školení je úhrada poplatku a zaslání dokladu o provedené platbě na krpha@centrum.cz

Poplatek za školení ve výši 2500 Kč (poplatek za školení pouze pro pomocné funkce činí 2000 Kč), uhraďte do 20. 8. 2022 na účet Pražského hokeje.

číslo účtu: 7836011

kód banky: 0100

Váš variabilní symbol: 020 (Pro identifikaci platby uveďte do zprávy pro příjemce: Jméno Příjmení - školení rozhodčích LH)!

Platba v hotovosti na místě není možná!