Výše poplatku za zařazení na nominační listinu

08.08.2014 10:57

KR KSLH Praha oznamuje, že poplatek za zařazení na nominační listinu pro sezonu 2014/2015 
činí 400,-

Poplatek je možno uhradit osobně u pokladníka KR KSLH Praha, kterým je Jan Holeňa na předsezónní schůzi nebo kdekoliv na ZS.

Bezhotovostně na účet KSLH Praha:
Komerční banka Praha č. ú.: 7836011/0100

Platbu je potřeba provádět pod přiděleným variabilním symbolem,
který má každý rozhodčí uveden u svého jména v aplikaci Refman!

V případě platby převodem je důležité zaslat kopii potvrzení o platbě na email KR KSLH Praha: krpha@centrum.cz

Termín úhrady poplatku je 31. 10. 2014