Výklad pravidla 135 - Zdržování hry / vystřelení nebo vyhození puku mimo hřiště