Seminář licence II. a III. třídy rozhodčích LH začíná 31.8.2012

19.08.2012 10:25

KR KSLH Praha pořádá na ve dnech 31.8. - 2.9.2012 školení rozhodčích ledního hokeje licence II. a III. třídy. Zájemci se hlaste na mail komise rozhodčích (krpha @ centrum.cz), obratem zašleme dotazník k vyplnění a přesný časový rozvrh školení. Potvrzení účasti spolu s uhrazením poplatku za školení je nutné provést nejpozději do 25.8.2012. (Ubytování ani stravování není v rámci semináře zajišťěno)