POZOR - Změny v systému obsazování

11.07.2013 22:23

Sdělení obsazovatele Tomáše Nováka, člena KR KSLH Praha:

Rád bych všechny rozhodčí informoval o tom, že již nechodím do školy, ale do práce, kde nemám přístup na e-mail a do aplikace refman (obsazování rozhodčích), dále mám velmi omezenou možnost přijímat hovory.
Z těchto důvodů se zavádějí následující opatření – veškeré vaše požadavky týkající se obsazování budou vyřizovány v pracovní dny až ve večerních hodinách po 17 h, o víkendu nebudu k dispozici (pouze výjimečně). V urgentních případech mi pošlete smsku (všední den do 17 h + víkend). Kontaktujte mě pouze za účelem dotazů týkajících se obsazení zápasů, ne za účelem konzultace řádů a pravidel (řády a info ohledně soutěží pan Bloch a Schiefner, ostatní info ohledně pravidel a rozhodčích předseda KR Václav Horáček, ostatní členové KR). A už vůbec NE s žádostí o kontakty na někoho – vše je v refmanovi.
Ze zápasů, na kterých jste potvrzeni, se nelze, bez zajištění adekvátní náhrady podle nominační listiny, omluvit. Následně musíte změnu nominace ještě před sehráním zápasu oznámit obsazovateli mailem nebo sms. Výjimkou je souběh nominace na Praze a na svazu (soutěže ČSLH) a nemoc, spolu s mailovou omluvou zašlete potvrzení od lékaře, jinak omluvu neberu. Nedodržení bude penalizováno jako nedostavení se k utkání, viz zápisy KR.
Potvrzování zápasů bude probíhat podle následujícího klíče: zápasy hrané v sobotu – středu si potvrdíte nejpozději ve středu 20 h, zápasy hrané ve čtvrtek a pátek si potvrdíte nejpozději v neděli ve 20 h. Příklad: Mám zápas v sobotu 20. 7., v neděli 21. 7. a ve středu 24. 7. – nejzazší termín pro potvrzení je středa 17. 7. do 20 h. Mám zápas ve čtvrtek a v pátek 25. a 26. 7. – nejzazší termín pro potvrzení je neděle 21. 7. ve 20 h. Bohužel jsem nucen aplikovat nulovou toleranci, tzn. nebudou zasílány upomínky o potvrzení, při nedodržení termínu potvrzení to bude vnímáno jako odmítnutý zápas (lebka) a rozhodčí se sám nemůže v ten den již obsadit.
V případě, že někdo bude mít v jednom měsíci 5 a více odmítnutých nominací, včetně těch pozdě potvrzených a mnou smazaných, má do konce sezony nastavené manuální obsazování, tzn. nebude refmanem nasazován!!!
Obsazování bude zveřejňováno po kratších úsecích, cca 14 dní. V létě po týdnech, protože někteří kolegové se chtějí obsazovat na všechny zápasy po celý den, což je nespravedlivé a nekolegiální. První část obsazení v pondělí 15. 7. 2013 ve 20 h. Obsazujte se na maximálně 2 zápasy v jednom dnu, víc nominací v jeden den vám musím schválit! S rostoucím počtem zápasů v jeden den klesá kvalita rozhodování.
Všichni jste povinni mít aktuální kontakty na rozhodčí se kterými řídíte utkání nebo máte funkci!
Děkuji Vám za ochotu přizpůsobit se těmto změnám.
V nové sezoně neviděnou
S pozdravem

Tomáš Novák