Nové Vnitřní směrnice ČSLH

09.09.2017 11:52

V sekci Ke stažení jsou k dispozici nová Vnitřní směrnice ČSLH č. 90 - Povinnosti a odměňování rozhodčích a Vnitřní směrnice CSLH č. 89 - Licence rozhodčích.

Tyto vnitřní směrnice jsou platné od data jejich schválení VV ČSLH a účinná od 8. 6. 2017. Datem nabytí jejich účinnosti ruší všechny směrnice dříve upravující výše uvedené.