Nová Vnitřní směrnice ČSLH

02.08.2016 21:54

V sekci Ke stažení je k dispozici nová Vnitřní směrnice ČSLH č. 80 - Povinnosti a odměňování rozhodčích

Tato vnitřní směrnice je platná od data jejího schválení VV ČSLH a účinná od 4. 7. 2016. Datem nabytí její účinnosti ruší všechny směrnice dříve upravující výše uvedené.