Informace k sezóně 2017/18

03.07.2017 11:33
Termín konání seminářů:
9. 9. 2017 - sobota (pravděpodobně odpoledne) - atletické testy
10. 9. 2017 - neděle (pravděpodobně ráno) - bruslařské testy
11. 9. 2017 - pondělí (podvečer - čas bude upřesněn) - testy z teorie pravidel - v rámci předsezónní schůze
-dodatečné termíny atletiky a teorie budou určeny po dohodě během měsíce září - s ohledem na nízkou pravděpodobnost konání náhradního termínu bruslení doporučujeme absolvovat v předtermínu (viz níže)
 
Předsezónní schůze rozhodčích:
Jak již bylo uvedeno výše, tak s největší pravděpodobností 11. 9. 2017 v podvečer se uskuteční pravidelná předsezónní schůze rozhodčích, v jejíž druhé části bude provedena prověrka z teorie pravidel a řádů. V první části se předpokládá i účast kolegů působících v soutěžích ČSLH.
 
Předtermíny prověrkových částí:
Některé prověrkové části lze absolvovat již s předstihem.
-bruslení - během posledních přípravných ledů na začátku srpna 2017
-atletika - v případě, že víte, že nemůžete v řádném termínu, přihlašte se e-mailem a můžeme se domluvit na nějakém termínu během srpna
 
Zařazení na nominační listinu:
Podmínkou pro zařazení na nominační listinu KSLH Praha je absolvování všech prověrkových částí semináře nejpozději do 30. 9. 2017.
-prověrkových částí se nemusí účastnit rozhodčí, který absolvuje předsezónní seminář ČSLH
-prověrkových částí z atletiky a bruslení se nemusí účastnit rozhodčí, který bude vykonávat pouze pomocné funkce
-prověrkových částí z atletiky a bruslení se nemusí účastnit rozhodčí, který je držitelem licence T a v roce 2017 dosáhl (dosáhne) věku 50-ti let
 
Platnost licencí:
Platnost vaší licence bude prodloužena na dobu stanovenou směrnici o licencích rozhodčích.
-u licencí třídy III. na dobu 5 let - podmínkou je absolvování všech prověrkových částí semináře
-u licencí třídy III.P (pouze pro pomocné funkce) na dobu 5 let - podmínkou je absolvování prověrky z teorie pravidel
-u licencí třídy II. na dobu 3 let - podmínkou je splnění limitů pro získání licence třídy II., tj. 220 bodů z bruslení, 160 bodů z teorie, zaběhnutí Cooperova testu se základním limitem sníženým na 2400 m (pozor na úpravu tabulek od letošní sezóny viz níže)
 
Poplatek za zařazení na nominační listinu:
Poplatek za zařazení na nominační listinu byl stanoven ve výši 600,- Kč pro rozhodčí na ledě a 400,- Kč pro rozhodčí, kteří vykonávají pouze pomocné funkce. Poplatek je nutné zaplatit nejpozději do 30. 9. 2017 převodem (pokyny k platbě budou zaslány). Po tomto termínu bude rozhodčímu, který jej nezaplatil, pozastavena činnost.
 
Přípravné tréninky na ledě:
Předpokládá se, že tak jako v předchozích sezónách budou pořádány přípravné tréninky na ledě. Předběžné termíny jsou druhá polovina července a začátek srpna, počet a přesnější časy budou upřesněny v červenci. Podmínkou pro účastnící se je nemít žádné dlužné částky na příspěvcích z minulých sezón. V posledních dvou termínech v srpnu budou v rámci tréninku pořádány bruslařské testy, jejichž výsledek lze použít do předsezónního semináře.
 
Změny v tabulkách Cooperova testu:
V letošní sezóně dochází ke změně závislosti hodnotících kritérií Cooperova testu na věku:
Doposud: od základního limitu se odečítal násobek 15 metrů za každý rok nad 18 let
Nově: od základního limitu se odečítá násobek 25 metrů za každý rok nad 27 let (tedy do 27 let platí stále základní limit)