Informace pro přihlášení na školení rozhodčích ledního hokeje III. třídy

02.10.2020 09:15

Termín: 13.-15.11.2020 (první den od 18:00, další dny v průběhu celého dne)

Místo: Praha (přesné místo bude upřesněno)

Poplatek za seminář: 2000,- (1500,- pro rozhodčí, kteří budou vykonávat pouze funkce)

Pro přihlášení je nutné uhradit poplatek za seminář do 16. 10. 2020 na níže uvedený bankovní účet a zaslat potvrzení o platbě na e-mail: krpha@centrum.cz 

Číslo účtu: 7836011/0100

Do zprávy pro příjemce prosím napište "Rozhodčí - poplatek za školení, Vaše Příjmení a jméno"

Datum splatnosti: 16.10.2020

 Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a neustálému vývoji nařízení může dojít ke změně termínu, případně formy školení.

V případě zrušení semináře z výše uvedených důvodů bude poplatek přihlášeným vrácen.